Psycholog Poznań pomagam zrozumieć

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób korzysta z psychoterapii. Z jednej strony wynika to z zwiększającego się tempa życia, które zaczyna przerastać nasze zasoby oraz zdolności adaptacyjne, ale także z większej samoświadomości. Istotnym jest, aby w trudnych sytuacjach decydując się na pomoc psychoterapeutyczną wybrać doświadczonego profesjonalistę.

Sprawdź mnie

W moim gabinecie nadrzędnym celem jest sprawianie, aby trafiającym do mnie pacjentom lepiej funkcjonowało się i żyło. Zawsze dbam o to, aby w gabinecie panowała przyjazna, miła, pełna zrozumienia atmosfera. Psychoterapeuta powinien dokładać wszelkich starań, aby pacjent czuł się na terapii dobrze i komfortowo i tak też jest w moim gabinecie w Poznaniu.

Mając na uwadze dobro pacjenta, indywidualnie podchodzę do jego problemów oraz potrzeb. Dobieram odpowiednią terapię i formę leczenia. Decyduję o tym po spotkaniu z pacjentem i zapoznaniu się z jego trudnościami. Oferuję psychoterapię prowadzoną w kilku nurtach. Psycholog Poznań - Beata Radomska - zapraszam do mojego gabinetu osoby borykające się m.in. z problemami związanymi z obniżonym samopoczuciem, z lękiem, niską samooceną, osoby które chcą lepiej poznać siebie, zmienić coś w swoim życiu, poprawić relacje międzyludzkie.

Jeśli szukasz, dobrego, doświadczonego psychologa indywidualnego w Poznaniu, to zapraszam do mojego gabinetu!

 

Pomoc psychologiczna Poznań

O mnie

Czym się kieruję w swojej pracy?

W pracy z każdym człowiekiem najważniejsze jest dla mnie zrozumienie trudności z jakimi się zmaga, a następnie wspieranie go na drodze dążenia do satysfakcjonującego życia. W kontakcie z moim klientem stawiam na szczerość, otwartość i empatię. Moja praca jest moją pasją, dzięki czemu jestem w stanie zaangażować się w pełni w pomoc drugiej osobie.

W życiu

Najważniejsza jest dla mnie moja rodzina, czyli mąż i córka oraz moi przyjaciele, znajomi. Darzę ich pełnym zaufaniem oraz wiem, że i ja zawsze mogę na nich liczyć.

Uwielbiam spędzać z nimi czas i dzielić wspólne pasje, jakimi są między innymi jazda konna, jazda na rowerze i rolkach. Pozostawiamy sobie również przestrzeń na swoje własne zainteresowania i pasje. Naszym domowym pupilkiem jest nasz kot – Dimitrii. Tworzony przez nas wspólny świat daje mi poczucie równowagi i harmonii, którą chcę się dzielić również z innymi ludźmi.

Pomagam osobom dorosłym, które:

• Chcą podnieść jakość swojego życia poprzez uwierzenie w siebie, swoje możliwości i odnalezienie ukrytego w sobie potencjału oraz usunięcie czynników utrudniających ten proces (np. stres);

• Odczuwają brak sensu w życiu lub nie mają energii do działania;

• Potrzebują wsparcia w nagłych przypadkach lub zrozumienia w trudnych sytuacjach życiowych;

• Odczuwają pustkę lub brak szczęścia;

• Poszukują wsparcia w dążeniu do osiągnięcia satysfakcjonującego życia;

• Pragnącym uporządkować swoje życie rodzinnie i relacje z bliskimi osobami;

• Znajdują się w kryzysie z powodu zmiany, żałoby, straty, choroby;

• Szukają swojej ścieżki zawodowej, chcą zrobić kolejny krok w karierze, potrzebują wsparcia w poszukiwaniu pracy, w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej czy poradzeniu sobie z trudnościami odczuwanymi w miejscu zatrudnienia.

Psycholog Poznań – usługi

Jako psychoterapeutka świadcząca swoje usługi w Poznaniu, udzielam wsparcia na wielu obszarach, w których ludzie w różnym wieku doświadczają trudności psychicznych.

Psychoterapia indywidualna – polega ona prowadzeniu odpowiedniej terapii oraz udzielaniu porad osobom indywidualnym. Są to osobiste spotkania z klientem, odbywające się średnio raz w tygodniu. Jedne konsultacje trwają 50 minut. Liczba niezbędnych do odbycia sesji jest zawsze ustalana według stopnia trudności problemu, z którym boryka się pacjent oraz jego potrzeb.

Terapia dla par – polega ona na pracy z partnerami, wykorzystując metodę psychologiczną, w której ważne jest utrzymanie regularnego kontaktu. Z terapii dla par korzystają małżeństwa oraz związki partnerskie, które zmagają się z kryzysem. Odnalezienie problemu oraz próba jego rozwiązania stanowią klucz do ustania kryzysu. Liczba przeprowadzonych spotkań zazwyczaj waha się od kilku do kilkunastu, każde z nich trwa 50 minut.

Leczenie depresji – polega na dopasowaniu indywidualnej formy terapii do danego pacjenta, jego potrzeb oraz problemów. Będąc doświadczonym psychoterapeutą w Poznaniu, tworze bezpieczne warunki, zapewniające komfort i dające możliwość pełnego zaufania, co korzystnie wpływa na proces terapeutyczny. Szybkie zdiagnozowanie depresji pomaga we wcześniejszym jej zażegnaniu i załagodzeniu problemów, nawet bez środków farmakologicznych.

Leczenie fobii – polega na regularnym uczestniczeniu w sesjach terapeutycznych, podczas których wypracowywane są metody i techniki łagodzenia oraz radzenia sobie z pojawiającą się fobią. Psycholog indywidualny, stosując właściwy rodzaj terapii, doprowadza do wprowadzania trwałych zmian oraz wygaszania lęków. Leczenie fobii polega na stwarzaniu sytuacji lękowych i powtarzaniu ich do momentu ich wygaśnięcia oraz znalezienia sposobu rozwiązującego problem.

Leczenie lęków – polega na dopasowaniu konkretnych rozwiązań i metod psychologicznych do danego pacjenta. Gdy lęki są delikatne i nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu, można załagodzić je sposobami relaksacyjnymi, takimi jak: medytacja, wysiłek fizyczny, ćwiczenia oddechowe. Gdy jednak lęki nie ustępują od kilku tygodni i znacznie wpływają na codzienność pacjenta, należy połączyć leczenie farmakologiczne z psychoterapią. Leczenie lęków ma doprowadzić do odnalezienia i nazwania ich źródła oraz wykształcenia zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Terapia rodzinna – polega ona na rozmowie psychologa wraz z całą rodziną. Gdy wszyscy członkowie rodziny przeżywają kryzys związany z wydarzeniem traumatycznym lub innym problemem, warto zgłosić się do psychoterapeuty, który wraz z rodziną przepracuje problem, daną trudność i pomoże wprowadzić rozwiązania, prowadzące do lepszego funkcjonowania rodziny. Sesje odbywają się średnio co dwa lub trzy tygodnie i trwają do dwóch godzin.

Psycholog prywatnie Poznań – czym się zajmuje?

Jako psycholog indywidualny przyjmujący prywatnie w Poznaniu, wykonuję zawód zaufania publicznego. Zadania psychoterapeuty obejmują czynności zawodowe, które zawsze wymagają fachowego i profesjonalnego przygotowania, kompletnej dyskrecji oraz taktu i kultury osobistej. Każdy specjalista troszczy się o potrzeby pacjenta i jest zobowiązany do postępowania według kodeksu etycznego. Informacje o życiu osobistym i zdrowiu pacjenta są chronione, a tematy rozmów pozostają tajemnicą zawodową. Wyjątkiem są osoby nieletnie, o których należy informować opiekunów prawnych. Codzienna praca psychologa indywidaulengo polega na stawianiu właściwych diagnoz psychologicznych, opartych o bardzo szczegółowe wywiady z pacjentem, a także specjalistyczne testy psychologiczne. Psychoterapeuci wdrażają odpowiednie rodzaje i metody terapii, które mają na celu określenie problemu i zaproponowanie rozwiązania. Psycholog wydaje opinie oraz orzeka o predyspozycjach do wykonywania danej pracy.

Psychoterapeuci Poznań – kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuci to psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy, którzy ukończyli podyplomowe kursy z zakresu psychoterapii. Są one atestowane przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub sekcję psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kurs ten najczęściej trwa 4 lata i wymaga odbycia stażu klinicznego.

By móc przeprowadzać psychoterapię należy przejść terapię własną i pozostawać pod nadzorem superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Staże muszą odbywać się w akredytowanych ośrodkach, które zajmują się leczeniem osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi.

Nawet podczas pracy, psychoterapeuci muszą dbać o swój ciągły rozwój oraz pogłębianie wiedzy, co najczęściej odbywa się poprzez uczestnictwo w kursach, stażach oraz szkoleniach. W zawodzie psychoterapeuty możliwe jest zdobycie Certyfikatu Psychoterapeuty, co pozwala na przeprowadzanie leczenia bez konieczności superwizji.

Psychoterapeuta Poznań – najwyższy standard leczenia

Prowadzony przeze mnie gabinet psychoterapeutyczny w Poznaniu proponuje najwyższe standardy leczenia, które opierają się na profesjonalizmie, przyjemnej atmosferze, wzajemnym zaufaniu oraz zrozumieniu. To wszystko pozwala doprowadzić do lepszego funkcjonowania oraz zażegnania problemów psychicznych.

Dobre opinie – pacjenci darzą mnie zaufaniem i chętnie kierują do mnie swoje pierwsze kroki, będące początkiem walki z chorobą, ponieważ moja praca oraz gabinet są pozytywnie oceniane przez stałych pacjentów, uczęszczających na sesje. Dobre opinie świadczą o skuteczności oraz dużej empatii.

Bezpieczne przeprowadzanie terapii – doświadczenie w pracy, przebyte kursy oraz szkolenia i wdrażanie skutecznych metod, wpływają na bezpieczeństwo, jakim obdarzani są pacjenci. Nikt nie otrzymuje informacji na temat pacjenta, jego zmagań oraz przebiegu terapii.

Zupełna dyskrecja – praca psychoterapeuty wymaga dochowania tajemnicy zawodowej oraz zupełnej poufności. Wyjątek stanowią osoby nieletnie, o których stanie informowani są prawni opiekunowie.

Subiektywizm – w pracy psychologa indywidualnego bardzo ważne jest nieocenianie pacjentów. Kierując się przede wszystkim empatią oraz profesjonalizmem, pomagam ludziom w ich problemach uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie. Brak oceniania, krytyki, pouczania to podstawy i elementy, których należy się wystrzegać. Subiektywna ocena pozwala szybko dojść do źródła trudności.

Nowoczesne metody – dzięki ciągłemu rozwojowi, braniu udziału w kursach oraz szkoleniach psychoterapeutycznych, ważnych konferencjach naukowych i sympozjach, traktujących o pracy z pacjentami, oferuję nowoczesne i przede wszystkim skuteczne metody terapeutyczne.

Szybkie terminy – udział w spotkaniu terapeutycznym nie wymaga zapisu z miesięcznym wyprzedzeniem. W moim gabinecie nie ma kolejek, wystarczy wybrać atrakcyjną dla siebie godzinę i przyjść w wyznaczonym czasie.

Gabinet w centrum – mój gabinet mieści się w dogodnym miejscu w Poznaniu. Jest usytuowany w pobliżu Dworca PKP oraz Parku Wilsona, przy ul. Gąsiorowskich 4a/7.

Psycholog Poznań - Psychoterapeuta Beata Radomska - zapraszam do kontaktu oraz umówienia wizyty!