Terapia indywidualna w Poznaniu

Jeśli szukasz dobrego psychoterapeuty w mieście Poznań, który z chęcią wysłucha Cię i pomoże w rozwiązaniu trapiących Cię problemów, to zapraszam do mojego gabinetu.

Moim celem jest pomóc Ci w codziennym funkcjonowaniu. Chcę żeby dzięki sesjom terapeutycznym Twoje życie nabrało kolorów. Terapia indywidualna w mieście Poznań w moim gabinecie odbywa się z poszanowaniem Twojej godności, w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa. Po poznaniu Ciebie i problemów, z którymi zmagasz się, podejmuję decyzję o wdrożeniu najodpowiedniejszej terapii, dzięki której możesz znów stanąć na nogi.

Jeśli nie możesz poradzić sobie z napiętą sytuacją w pracy, nie potrafisz uporać się z żałobą, przeżywasz trudności związane z rozstaniem, chcesz lepiej poznać siebie lub po prostu uporać się z towarzyszącym Ci od dłuższego czasu złym samopoczuciem psychicznym, to zapraszam!

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna oparta jest na systematycznych spotkaniach z terapeutą. Podczas sesji pacjent może opowiedzieć terapeucie o swoich problemach, a tym samym przepracować je. Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań pojawiających się trudności. Dzięki temu pacjent powinien umieć z czasem samodzielnie radzić sobie z problemami. Celem nadrzędnym psychoterapii indywidualnej w moim gabinecie w Poznaniu jest poprawa funkcjonowania osoby zgłaszającej się na terapię.

Kiedy należy zgłosić się na psychoterapię indywidualną?

Na psychoterapię indywidualną do mojego gabinetu w mieście Poznań zapraszam każdego kto odczuwa cierpienie psychiczne, które obniża jego samopoczucie. W szczególności skorzystanie z terapii indywidualnej rekomenduję osobom, które:

 • chcą poprawić relacje z innymi
 • przeżywają kryzys
 • mają problemy związane z pracą, nauką
 • chcą dokonać zmian w dotychczasowym sposobie życia, żeby lepiej się im funkcjonowało
 • przeżywają trudności związane z rozwodem lub rozstaniem z bliską osobą
 • nie mogą poradzić sobie z żałobą
 • mają lub czują, że mają depresję
 • borykają się z uzależnieniem
 • mają różnego rodzaju lęki i fobie
 • cierpią na depresję poporodową
 • chcą lepiej poznać siebie

Jak przebiega terapia indywidualna?

Psychoterapia rozpoczyna się od spotkania z pacjentem, a często także od krótkiego wywiadu telefonicznego w momencie, gdy pacjent dzwoni umówić się na pierwszą sesję. Na pierwszych spotkaniach terapeuta, przed podjęciem decyzji o psychoterapii indywidualnej, rozmawia z pacjentem w celu zapoznania się z rodzajem towarzyszących mu problemów. Badaniu podlega także motywacja pacjenta do wprowadzenia ewentualnych zmian w życiu czy sposobu myślenia, ponieważ jest to kluczowe dla powodzenia całej terapii. Zwykle po 3-5 spotkaniach, pacjent jest informowany o tym czy i w jakim nurcie będzie prowadzona psychoterapia indywidualna, zawierany jest kontrakt terapeutyczny. W tym czasie następuje także wstępna diagnoza. Terapia indywidualna jest zwykle rozplanowana na sesje odbywające się raz w tygodniu, a gdy jest taka konieczność, to zwiększa się częstotliwość wizyt. Niezwykle istotna jest regularność sesji.

Kiedy spodziewać się efektów terapii indywidualnej?

Szybkość pojawienia się efektów psychoterapii indywidualnej zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest złożoność problemów, z którymi zgłasza się pacjent, a także jego motywacja do wprowadzenia w swoim życiu zmian. Niektórzy pacjenci czują ulgę już po pierwszym czy drugim spotkaniu. Jednakże na długotrwałe efekty, w przypadku terapii długoterminowej (trwa od roku do kilku lat), należy poczekać co najmniej kilka miesięcy. Psychoterapia krótkoterminowa (trwa kilka miesięcy) daje pierwsze efekty zwykle po kilku sesjach. Należy mieć na uwadze, że terapia indywidualna krótkoterminowa nie dotyczy zmian struktury osobowości pacjenta, a więc osiągnięcie pierwszych rezultatów jest znacznie łatwiejsze.