Psychoterapia indywidualna Poznań

Jeśli szukasz dobrego psychoterapeuty w mieście Poznań, który z chęcią wysłucha Cię i pomoże w rozwiązaniu trapiących Cię problemów, to zapraszam do mojego gabinetu.

Moim celem jest pomóc Ci w codziennym funkcjonowaniu. Chcę żeby dzięki sesjom terapeutycznym Twoje życie nabrało kolorów. Terapia indywidualna w mieście Poznań w moim gabinecie odbywa się z poszanowaniem Twojej godności, w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa. Po poznaniu Ciebie i problemów, z którymi zmagasz się, podejmuję decyzję o wdrożeniu najodpowiedniejszej terapii, dzięki której możesz znów stanąć na nogi.

Jeśli nie możesz poradzić sobie z napiętą sytuacją w pracy, nie potrafisz uporać się z żałobą, przeżywasz trudności związane z rozstaniem, chcesz lepiej poznać siebie lub po prostu uporać się z towarzyszącym Ci od dłuższego czasu złym samopoczuciem psychicznym, to zapraszam!

Terapia indywidualna - na czym polega?

Psychoterapia indywidualna oparta jest na systematycznych spotkaniach z terapeutą. Podczas sesji pacjent może opowiedzieć terapeucie o swoich problemach, a tym samym przepracować je. Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań pojawiających się trudności. Dzięki temu pacjent powinien umieć z czasem samodzielnie radzić sobie z problemami. Celem nadrzędnym psychoterapii indywidualnej w moim gabinecie w Poznaniu jest poprawa funkcjonowania osoby zgłaszającej się na terapię.

Terapia psychologiczna - kiedy należy się zgłosić?

Na psychoterapię indywidualną do mojego gabinetu w mieście Poznań zapraszam każdego kto odczuwa cierpienie psychiczne, które obniża jego samopoczucie. W szczególności skorzystanie z terapii indywidualnej rekomenduję osobom, które:

 • chcą poprawić relacje z innymi
 • przeżywają kryzys
 • mają problemy związane z pracą, nauką
 • chcą dokonać zmian w dotychczasowym sposobie życia, żeby lepiej się im funkcjonowało
 • przeżywają trudności związane z rozwodem lub rozstaniem z bliską osobą
 • nie mogą poradzić sobie z żałobą
 • mają lub czują, że mają depresję
 • borykają się z uzależnieniem
 • mają różnego rodzaju lęki i fobie
 • cierpią na depresję poporodową
 • chcą lepiej poznać siebie

Psychoterapia - jak przebiega?

Psychoterapia rozpoczyna się od spotkania z pacjentem, a często także od krótkiego wywiadu telefonicznego w momencie, gdy pacjent dzwoni umówić się na pierwszą sesję. Na pierwszych spotkaniach terapeuta, przed podjęciem decyzji o psychoterapii indywidualnej, rozmawia z pacjentem w celu zapoznania się z rodzajem towarzyszących mu problemów. Badaniu podlega także motywacja pacjenta do wprowadzenia ewentualnych zmian w życiu czy sposobu myślenia, ponieważ jest to kluczowe dla powodzenia całej terapii. Zwykle po 3-5 spotkaniach, pacjent jest informowany o tym czy i w jakim nurcie będzie prowadzona psychoterapia indywidualna, zawierany jest kontrakt terapeutyczny. W tym czasie następuje także wstępna diagnoza. Terapia indywidualna jest zwykle rozplanowana na sesje odbywające się raz w tygodniu, a gdy jest taka konieczność, to zwiększa się częstotliwość wizyt. Niezwykle istotna jest regularność sesji.

Terapia indywidualna - efekty

Szybkość pojawienia się efektów psychoterapii indywidualnej zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest złożoność problemów, z którymi zgłasza się pacjent, a także jego motywacja do wprowadzenia w swoim życiu zmian. Niektórzy pacjenci czują ulgę już po pierwszym czy drugim spotkaniu. Jednakże na długotrwałe efekty, w przypadku terapii długoterminowej (trwa od roku do kilku lat), należy poczekać co najmniej kilka miesięcy. Psychoterapia krótkoterminowa (trwa kilka miesięcy) daje pierwsze efekty zwykle po kilku sesjach. Należy mieć na uwadze, że terapia indywidualna krótkoterminowa nie dotyczy zmian struktury osobowości pacjenta, a więc osiągnięcie pierwszych rezultatów jest znacznie łatwiejsze.

Choroby i zaburzenia psychiczne – w czym może pomóc psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna, którą przeprowadzam w Poznaniu, polega na leczeniu zaburzeń emocjonalnych oraz rozwiązywaniu trudności osobistych, przy zastosowaniu bezpiecznych środków psychologicznych. Rodzaj terapii dostosowywany jest indywidualnie do każdego przypadku, trudności oraz potrzeb pacjenta. Terapia indywidualna rozpoczyna się od jednego lub kilku sesji wstępnych, które mają na celu odkrycie głównego problemu i dobór właściwej metody psychologicznej.

Dzięki wdrożeniu psychoterapii indywidualnej możliwe jest leczenie zaburzeń oraz wielu dysfunkcji psychicznych. Zwrócenie uwagi na wcześnie występujące objawy daje szansę na szybkie przezwyciężenie problemu, jego zrozumienie oraz zażegnanie. Pomoc psychoterapeutyczna jest zalecana w przypadku:

 • zaburzeń lękowych (w tym lęków, kompulsji, fobii oraz ataków paniki),
 • zaburzeń depresyjnych, także zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń odżywiania (jak np. anoreksja, bulimia),
 • zaburzeń osobowościowych,
 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • zaburzeń przystosowania (także adaptacyjnych),
 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń na tle seksualnym (brak satysfakcji z życia seksualnego),
 • zaburzeń snu,
 • zespołu stresu pourazowego,
 • uzależnień.

Jako psycholog indywidualny udzielam pomocy, która wpływa na wiele płaszczyzn życia. Dzięki temu codzienne funkcjonowanie staje się lepsze, przyjemniejsze i pozbawione wielu wcześniejszych trosk. W przypadku:

 • trudności w nawiązywaniu relacji,
 • uległości lub agresji w kontaktach zawodowych i towarzyskich,
 • lęku przed brakiem akceptacji i oceną,
 • wycofania i jednoczesnej silnej potrzeby życia w towarzystwie,
 • utraty zdrowia lub bliskiej osoby,
 • przeżycia zdrady,
 • nieudanych związków,
 • dyskryminowania oraz doświadczania mobbingu,
 • częstych problemów finansowych, z których wynikają również trudności na polu psychicznym,
 • poczucia trwałego braku radości, spełnienia oraz satysfakcji z życia,
 • ciągłego podejmowania złych decyzji,

warto udać się do psychoterapeuty, który w profesjonalny oraz skuteczny sposób, pomoże zdefiniować problem i wskaże drogę do jego rozwiązania.

Psychoterapia indywidualna Poznań – częstotliwość spotkań

Spotkania psychoterapeutyczne najczęściej odbywają się raz w tygodniu, w zależności od potrzeb oraz możliwości pacjentów. W trudnych przypadkach sesje są znacznie częstsze, ponieważ to może mieć korzystny wpływ na stan zdrowia psychicznego pacjenta. Jedna wizyta zazwyczaj trwa do 50 minut, odbywa się w ustalonych wcześniej godzinach, co pozwala na uniknięcie czekania w kolejkach. Ilość sesji, które obejmuje psychoterapia, jest zależna od wielkości zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb każdego klienta. Najczęściej trwają one od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Wdrażając właściwe metody oraz systematyczne oddziaływanie na pacjenta, psychoterapia pomaga osiągnąć cel, którym jest poprawienie jakości życia. Psychoterapia indywidualna Poznań - psychoterapeuta Beata Radomska - zapraszam do kontaktu oraz umówienia wizyty!