Terapia rodzinna Poznań

W dzisiejszym świecie coraz więcej osób zgłasza się po fachową pomoc do psychologów i terapeutów. Z jednej strony wynika to z faktu, że możliwości adaptacyjne człowieka nie zmieniają się tak dynamicznie, jak świat wokół niego. Z innego strony jesteśmy bardziej świadomi i wiemy, że lepiej poprosić o pomoc specjalistę niż tkwić w problemie i związanej z nim gorszej jakości życia. Jeśli w Twojej rodzinie pojawiają się trudności, konflikty czy emocje, z którymi nie możecie sobie poradzić, nie zwlekajcie – terapia rodzin w Poznaniu, to miejsce dla Was. Przyjdźcie i przekonajcie się o ile lepiej będzie się Wam funkcjonowało po przepracowaniu problemu.

Terapia rodzinna - czym jest?

Terapia rodzinna – jest to typ terapii, w której pomoc psychologiczna jest skierowana nie tylko do osoby czy osób, które przejawiają trudności, np. dziecko, rodzice, ale także do innych członków rodziny. W terapii zwykle uczestniczy cała rodzina, ale mogą także uczestniczyć tylko poszczególni członkowie. Głównym zadaniem terapii rodzinnej jest przepracowanie problemów, które występują w rodzinie, poprawa i odbudowa relacji w niej, a także wyposażenie członków terapii w umiejętność radzenia sobie w przyszłości z podobnymi konfliktami i problemami. Terapia rodzinna, to także odpowiedni czas i miejsce, aby każdy z członków rodziny mógł spokojnie przedstawić własny punkt widzenia na całą sytuację oraz poznać perspektywę innych osób. Celem jest polepszenie wzajemnego zrozumienia, komunikacji, a także współpracy między członkami rodziny. Uczestniczenie całej rodziny w terapii rodzinna może mieć istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu leczenia jednego z członków rodziny, np. osoby chorej na depresje. Ponadto nierzadko jest tak, że pojawiające się trudności u jednej osoby wpływają na relacje i funkcjonowanie całej rodziny.

Terapia rodzinna - na czym polega?

Terapia rodzinna polega na spokojnej rozmowie członków rodziny z terapeutą. Rozmowa dotyczy problemów w wzajemnych relacjach czy też trudności, z którymi boryka się rodzina lub poszczególni jej członkowie. Główne założenie terapii rodzin opiera się na tym, że rodzina to jeden ekosystem, który należy traktować całościowo. Bowiem pojawienie się problemu u jednego z członków, wpływa na całą rodzinę i może przyczyniać się do powstawania nieporozumień i konfliktów. Cel terapii rodzinnej to znalezienie źródła konfliktu, problemy, następnie nazwanie go oraz wspólne z rodziną przepracowanie trudności.

Terapia rodzinna - kiedy należy się zgłosić?

Na terapię rodzinną należy zgłosić się, gdy w rodzinie zaczynają występować kłótnie i konflikty. Wskazaniem są również zaburzone relacje pomiędzy członkami rodziny, pojawiające się problemy z rozpoznawaniem swoich potrzeb, pragnień, brak poczucia bliskości i zrozumienia czy też wsparcia w rodzinie. Terapia rodzin jest szczególnie pomocna wtedy, gdy cała rodzina przeżywa kryzys związany z trudnym czy też traumatycznym wydarzeniem. Powody, z którymi rodziny najczęściej zgłaszają na terapie rodzinną do mojego gabinetu w Poznaniu to m.in.:

  • problemy natury emocjonalnej lub psychicznej jednego z członków rodziny, które wpływają na całą rodzinę, np. depresja, schizofrenia, zaburzenia osobowości, uzależnienia, nieradzenie sobie ze złością, stres,
  • wzajemna niechęć członków rodziny wobec siebie, występowanie konfliktów,
  • negatywne oddziaływanie na dzieci konfliktów między rodzicami, np. pojawienie się u dzieci agresji, przygnębienia, lęków itp.,
  • pojawienie się trudności w zachowaniu dziecka, np. pogorszenie wyników w nauce, konflikty z prawem,
  • zmiana zachowania dziecka, np. dziecko stało się skryte, małomówne, wycofane, przejawia brak motywacji,
  • występowanie trudnej lub traumatycznej sytuacji w rodzinie, np. ciężka choroba, śmierć, rozwód rodziców, nagła zmiana otoczenia.

Terapia rodzinna - jak przebiega terapia?

Najlepsze efekty są wtedy, gdy w terapii uczestniczy cała rodzina. Wysłucham każdego z członków rodziny i poznam wszystkie punkty widzenia problemu. Zawsze jestem neutralna i nie opowiadam się za żadną ze stron konfliktu. Moją rolą jest wypracowanie rozwiązania problemu, który pojawił się, a nie szukanie winnych. Podczas terapii zachęcam wszystkich członków rodziny żeby wypowiadali się oraz mówili swoich odczuciach, emocjach i potrzebach. Spotkania zwykle odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają około 1,5-2 godziny. Liczba wizyt zależy od zdiagnozowanego problemu oraz postępów w terapii, zazwyczaj jest to co najmniej kilka spotkań

Terapia rodzinna - dlaczego Psycholog Beata Radomska?

Terapia rodzinna w mieście Poznań w moim gabinecie, to gwarancja profesjonalizmu. Ważne jest, aby po terapii każdemu lepiej żyło się i funkcjonowało. W gabinecie zawsze panuje miła, przyjazna i pełna zrozumienia atmosfera. Do każdego problemu podchodzę indywidualnie i dokładam wszelkich starań, aby zidentyfikować problem, nazwać go a następnie wraz z rodziną przepracować go, co daje możliwość lepszego funkcjonowania, poprawienia relacji w rodzinie, radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami czy też problemami. Terapia rodzinna Poznań - psychoterapeuta Beata Radomska - zapraszam do kontaktu oraz umówienia wizyty!